„Znaki informacyjne dotyczące konserwowania wyrobów
włókienniczych”
Konserwacja użytkowanej odzieży polega na utrzymywaniu jej w stanie
nadającym się do jak najdłuższego użycia, przy jednoczesnym zachowaniu
estetycznego wyglądu.