Dotacje z Unii Europejskiej

Firma AMŁ Dzianiny Joanna Szrajber Marian Łoś Spółka Jawna pragnie poinformować, iż projekt: "Nasz cel to wyprzedzać konkurencję - AMŁ Dzianiny" został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III osi priorytetowej:Gospodarka,innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie III.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.