OEKO-TEX

Firma AMŁ Dzianiny posiada certyfikat jakości Oeko-Tex Standard 100 w klasie I. Certfikat obejmuje produkowane przez naszą firmę dzianiny z przędz bawełnianych oraz z przędz bawełnianych z dodatkiem przędz poliestrowych oraz elastanowych.

Od 1992 roku Oeko-Tex Standard 100 jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 potwierdza spełnienie wymagań polskich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów włókienniczych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. Dz.U. nr 81, poz. 743 z późniejszymi zmianami) oraz istniejących w UE regulacji prawnych w zakresie stosowania barwników azowych. Ułatwia sprzedaż wyrobów włókienniczych przede wszystkim na rynkach krajów Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy Białorusi, USA, Kanady, Japonii i innych.


https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

Certyfikat 2019 PL

Certyfikat 2020 PL

Certyfikat 2019 EN

Certyfikat 2020 EN

 

IZBA  BAWEŁNY  W GDYNI

Firma AMŁ Dzianiny jest członkiem Izby Bawełny w Gdyni. Jednym z kryteriów członkostwa w tej instytucji jest używanie najwyższej jakości przędz bawełnianych w procesie produkcyjnym.
Surowiec do produkcji dzianiny bawełnianej w AMŁ Dzianiny, pochodzi od dostawców o długiej tradycji na polskim rynku włókienniczym i spełnia on wszelkie wymogi jakościowe, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

http://www.gca.org.pl/