Przedłużenie Certyfikatu OEKO TEX 2020/2021

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż firma AMŁ Dzianiny, na podstawie przeprowadzonego audytu, uzyskała przedłużenie certyfikatu oraz pozwolenie do posługiwania się  znakiem OEKO TEX Standard 100 na kolejny rok. Wyniki oceny, poparte badaniami (nr: NC-9046/89/2020) przeprowadzonymi w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa w Łodzi, potwierdziły, że produkty objęte certyfikatem spełniają wymagania obowiązujące dla wyrobów dla dzieci w najwyższej klasie certyfikacji (klasa pierwsza).

Z poważaniem
Zespół AMŁ Dzianiny